Pečovatelská služba Městec Králové s.r.o.

Prezidenta Beneše 343
Městec Králové
tel. 725 754 067
IČO: 290 10 730

 úvod
 | pečovatelské služby
 | Osobní asistence
 | Odlehčovací služba
 | půjčovna kompenzačních pomůcek
 | kontakty |

DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Naším velkým bonusem je zázemí kvalitní zdravotní a ošetřovatelské péče.
Přímo v domácnostech klientů naše sestra zajistí:

- Odběry
- Péči o diabetiky
- Aplikaci inzulínu s možností zaučení
- Aplikaci analgetik (tišení bolesti pomocí injekcí)
- Podávání léků
- Lokální ošetřování ran
- Péči o pokožku – prevence dekubitů
- Ošetření permanentních katetrů, stomií
- Rehabilitační péči po úrazech, CMP
- Hospicovou péči

Tyto služby jsou zpoplatněny dle aktuálního ceníku.
©PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MĚSTEC KRÁLOVÉ s.r.o. w3c