O nás

Pečovatelská služba Městec Králové, s. r. o. je registrovanou organizací zřízenou Městskou nemocnicí Městec Králové a.s., naším posláním je poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, našim posláním je poskytnout takovou pomoc a podporu osobám, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci z důvodu věku, zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, aby mohli co nejdéle setrvat ve svém domácím přirozeném prostředí.

Poskytujeme tyto služby

  • pečovatelská služba dle § 40 zákona o sociálních službách
  • Osobní asistence dle § 39 zákona o sociálních službách
  • Odlehčovací služba – dle § 44 zákona o sociálních službách

Tyto služby poskytujeme na území města Městec Králové a v jeho nejbližším okolí.
Sídlo naší společnosti je na adrese Městské nemocnice Městec Králové a.s. Prezidenta Beneše 343, 28903 Městec Králové. Provozovna služeb je v domově s pečovatelskou službou na adrese Míru 530, 28903 Městec Králové, kde se nachází také středisko osobní hygieny.

Kdo je náš klient?

  • osoba se sníženou soběstačností (senior, osoba po úraze či prodělávající chronické onemocnění)

Co „umíme“?

  • zajistit výpomoc v domácnosti nebo pomoc s osobní hygienou
  • dovézt nutričně vyvážený oběd (výběr ze čtyř jídel)
  • zajistit odběr krve v domácím prostředí
  • zajistit lékaře do domácího prostředí
  • zajistit doprovod či odvoz k lékaři
  • pomoci se zajištěním příspěvku na péči

Služby jsou zpoplatněny dle aktuálního ceníku a vyhlášky o sociálních službách, na jejich úhradu je možno použít příspěvek na péči.

Služby Pečovatelské služby Městec Králové, s. r. o. nenahrazují veřejně dostupnou zdravotní péči.