Pečovatelská služba Městec Králové s.r.o.

Prezidenta Beneše 343
Městec Králové
tel. 725 754 067
IČO: 290 10 730

 úvod
 | pečovatelské služby
 | Osobní asistence
 | Odlehčovací služba
 | půjčovna kompenzačních pomůcek
 | kontakty |

jak pořídit pomůcku

1. Kdo pomůcku předepíše
2. Příspěvek na pořízení
3. Úhrada zaměstnavatelem

1. Kdo pomůcku předepíše


Řada pomůcek je hrazena zdravotními pojišťovnami, ovšem výše úhrady se může lišit. Konkrétní pomůcku může dle typu předepsat ošetřující lékař (praktický lékař, ale častěji příslušný odborný lékař: rehabilitační lékař, ortoped, neurolog apod.)
Pomůcku lékař předepisuje na „Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku“. V případě potřeby souhlasu revizního lékaře je nutné vyplnit navíc „Žádanku o zvýšení úhrady“. Předepsanou pomůcku pak obdržíte ve zdravotnických potřebách nebo v lékárně.2. Příspěvek na pořízení


V případě, že pomůcka není hrazena zdravotními pojišťovnami, nebo je-li vysoký doplatek, můžete požádat podle vyhlášky č. 182/1991 Sb. na sociálním odboru městského úřadu Vaší obce či obce s rozšířenou působností, pod kterou Vaše obec spadá, o příspěvek na pořízení pomůcky.3. Úhrada zaměstnavatelem


Další možností je úhrada pomůcky zaměstnavatelem - v případě pracovního úrazu. V případě úrazu způsobeného jinou osobou může být pomůcka hrazena z pojistného osoby, která úraz způsobila.©PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MĚSTEC KRÁLOVÉ s.r.o. w3c