Pečovatelská služba Městec Králové s.r.o.

Prezidenta Beneše 343
Městec Králové
tel. 725 754 067
IČO: 290 10 730

 úvod
 | pečovatelské služby
 | Osobní asistence
 | Odlehčovací služba
 | půjčovna kompenzačních pomůcek
 | kontakty |

OSOBNÍ ASISTENCE

Poslání Terénní osobní asistence
Posláním Terénní osobní asistence je poskytnout terénní službu, pro osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časového omezení. Terénní osobní asistence napomáhá větší samostatnosti uživatelů a tím napomáhá k setrvání uživatelů v jejich domácím přirozeném prostředí.

Cíle poskytování sociální služby
- umožnit lidem se sníženou soběstačností (z důvodu nemoci, věku, handicapu) vyřizovaní potřebných záležitostí na úřadech, u lékaře, pomoc při ochraně jejich práv, atp.,
- umožnit osobám kontakt se společenským prostředím,
- předcházet syndromu vyhoření, stavům vyčerpání u osob, které pečují o nemocného klienta,
- udržet a snažit se zlepšovat psychický stav uživatele, ¨
- zamezit sociálnímu vyloučení osob, které pečují o nemocného,
- zamezit sociální izolaci klientů např. z důvodu snížení pohyblivosti, nemoci, věku,
- poskytovat základní a odborné poradenství v sociální oblasti.

Cílová skupina
 senioři,
 osoby s chronickým onemocněním,
 osoby se zdravotním postižením,
 osoby s tělesním postižením,
 osoby s duševním onemocněním
 osoby se sníženou soběstačností, z důvodu věku, ale i zdravotního postižení,
 osoby se sníženou soběstačností z důvodu nevyléčitelného pokročilého onemocnění (v konečné fázi onemocnění, umírající), služba je určena jako pomoc rodinným příslušníkům.

Pro koho není služba určena
Nelze přijmout žádost uživatele, který:
 žádá o službu, kterou neposkytujeme,
 není možné přijmout uživatele z kapacitních důvodů,
 nesplňuje podmínky pro okruh osob, kterým je sociální služba určena,
 žádá o poskytování Terénní odlehčovací služby a v předešlých 6 měsících mu bylo vypovězeno poskytování těchto služeb z důvodů porušování povinností vyplývajících z Dohody o poskytování sociální služby,
 jeho zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
 uživatel trpí akutní infekční nemocí,
 uživatel by z důvodu duševní poruchy (psychiatrické onemocnění) závažným způsobem ohrožoval zaměstnance při výkonu práce.
.

Základní činnosti Terénní osobní asistence
Terénní osobní asistence je službou flexibilní, která je poskytována za sjednanou úhradu. Terénní osobní asistence provádí úkony dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách a fakultativních úkonech (zejména poskytnutí dohledu nad nemocným) dle seznamu úkonů..


©PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MĚSTEC KRÁLOVÉ s.r.o. w3c