Pečovatelská služba Městec Králové s.r.o.

Prezidenta Beneše 343
Městec Králové
tel. 725 754 067
IČO: 290 10 730

 úvod
 | pečovatelské služby
 | Osobní asistence
 | Odlehčovací služba
 | půjčovna kompenzačních pomůcek
 | kontakty |

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

Posláním Terénní odlehčovací služby je poskytnutí pomoci v domácím prostředí uživatele. Snažíme se o zachování přirozeného domácího prostředí, udržení sociálních vazeb a životních návyků uživatele. V rámci poskytování služby je pro nás důležité zachování lidské důstojnosti, respektujeme názor a potřeby uživatele. Každého uživatele chápeme jako výjimečnou osobu, proto vždy přistupujeme individuálně a snažíme se poskytnout oporu pocit blízkosti. Samozřejmostí je pro nás spolupráce s rodinou a rodinným příslušníky uživatele.

Cíl poskytování sociální služby:
umožnit lidem se sníženou soběstačností pobyt v domácím prostředí a jejich rodinám umožnit potřebný odpočinek, tím, že zabezpečíme péči o blízkého člověka

další cíle
 předcházet syndromu vyhoření, stavům vyčerpání u osob, které pečují o nemocného klienta,
 umožnit lidem s nevyléčitelným onemocněním být v domácím prostředí do konce života, nebo prodloužit toto období na maximum,
 udržujeme a snažíme se zlepšovat psychický stav uživatele,
 zamezit sociálnímu vyloučení osob, které pečují o nemocného,
 poskytovat základní a odborné poradenství v sociální oblasti,


Cílová skupina
Cílovou skupinou terénní pečovatelské služby jsou lidé , kteří ani prostřednictvím jiné fyzické osoby si nemohou zajistit dostatečnou péči během dne, a jejich situace vyžaduje pomoc a podporu.

Cílovou skupinu pro Terénní odlehčovací služby jsou:

 senioři,
 osoby s chronickým onemocněním,
 osoby se zdravotním postižením,
 osoby s tělesním postižením,
 osoby s duševním onemocněním
 osoby se sníženou soběstačností, z důvodu věku, ale i zdravotního postižení,
 osoby se sníženou soběstačností z důvodu nevyléčitelného pokročilého onemocnění (v konečné fázi onemocnění, umírající), služba je určena jako pomoc rodinným příslušníkům.

Pro koho není služba určena
Nelze přijmout žádost uživatele, který:

 žádá o službu, kterou neposkytujeme,
 není možné přijmout uživatele z kapacitních důvodů,
 nesplňuje podmínky pro okruh osob, kterým je sociální služba určena,
 žádá o poskytování Terénní odlehčovací služby a v předešlých 6 měsících mu bylo vypovězeno poskytování těchto služeb z důvodů porušování povinností vyplývajících z Dohody o poskytování sociální služby,
 jeho zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
 uživatel trpí akutní infekční nemocí,
 uživatel by z důvodu duševní poruchy (psychiatrické onemocnění) závažným způsobem ohrožoval zaměstnance při výkonu práce.


ke stažení: žádost o poskytnutí odlehčovací služby

©PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MĚSTEC KRÁLOVÉ s.r.o. w3c