Pečovatelská služba Městec Králové s.r.o.

Prezidenta Beneše 343
Městec Králové
tel. 725 754 067
IČO: 290 10 730

 úvod
 | pečovatelské služby
 | Osobní asistence
 | Odlehčovací služba
 | půjčovna kompenzačních pomůcek
 | kontakty |

Pečovatelská služba Městec Králové, s. r. o.

je ojedinělý projekt Městské nemocnice Městec Králové a.s. Od roku 2010 nabízí pomoc v několika oblastech sociálních služeb a je jejich registrovaným poskytovatelem.

Původní ambice věnovat se především paliativní a hospicové péči objevila v regionu Městce Králové také velký zájem o služby pečovatelské. Přidala se půjčovna kompenzačních pomůcek a služby osobní asistence a služby odlehčovací.
Zpráva o činnosti Modré brány 2013


Kdo je náš klient?


- osoba se sníženou soběstačností (senior, osoba po úraze či prodělávající chronické onemocnění)


Co „umíme“?


- zajistit výpomoc v domácnosti nebo pomoc s osobní hygienou
- dovézt nutričně vyvážený oběd (výběr ze čtyř jídel)
- zajistit odběr krve v domácím prostředí
- zajistit lékaře do domácího prostředí
- zajistit doprovod či odvoz k lékaři
- pomoci se zajištěním příspěvku na péči


Služby jsou zpoplatněny dle aktuálního ceníku

a vyhlášky o sociálních službách, na jejich úhradu je možno použít příspěvek na péči.


Služby Pečovatelské služby Městec Králové, s. r. o. nenahrazují veřejně dostupnou zdravotní péči.

©PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MĚSTEC KRÁLOVÉ s.r.o. w3c